Yêu cầu giảm số lượng bài đăng xuống dưới 1000 bài để được nhận thưởng

để nâng cao hiệu quả cho việc sáng tạo cho những người mới đăng ký chúng tôi đề nghị giảm số lượng bài đăng từ 1000 xuống 500 bài và từ 3 bài đăng xuống 2 bài thì sẽ được nhận thưởng từ tiktok. xin cảm ơn

Isn’t there enough trash, why do you want to reduce it =))

1 Like